Veldnamen

De veldnamen zijn reeds deels in kaart gebracht.
Onze werkgroep probeert echter een nog gedetailleerdere invulling te maken.