Projecten

De Vrienden van Agelo werken aan de volgende projecten:

 
Veldnamen
   Gedetailleerder dan tot nu toe in kaart gebracht
   
OAT 
  Omzetting geschreven document 1831  
   
 Markenboek 
  Transcriptie en vertaling naar hedendaags Nederlands


Afgeronde projecten:


 Agelo 1940-1945
  Onze eerste uitgave naar aanleiding van 60 jaar vrijheid