Home

Naar aanleiding van de film over Agelo, die in het najaar van 2003 werd vertoond, kwamen er veel reacties los in de trant van:

- Agelo zou een heemkundegroep moeten hebben
- Begin morgen direct weer te filmen
- Wij hebben nog oude foto's, kun je daar wat mee?
- Bezoek die en die eens, want ze weten nog zoveel over vroeger
Al deze opmerkingen hebben er toe geleid dat de Stichting Vrienden van Agelo in april 2004 werd opgericht. De Stichting heeft als doel het verleden en tevens het heden van Agelo vast te leggen. Daarbij valt te denken aan oude kaarten, veldnamen, familienamen, oude erven, foto's, geschriften, bidprentjes, etc.. Verder zijn er nog de oude gebruiken bij rouw en trouw, het zaaien en oogsten, slachten, enz., enz..
 
Onlangs is het “Markenboek van Agelo 1645-1843” verschenen. Naast de oorspronkelijke tekst is ook een omzetting naar leesbaar, hedendaags Nederlands opgenomen (zie ook Projecten). Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Jos Brummelhuis in Ootmarsum.