Nieuws

Terug

Presentatie Markenboek van Agelo

Op donderdag 29 oktober werd “Het markenboek van Agelo 1645-1843”door de Vrienden van Agelo gepresenteerd in café restaurant Groot Agelo.
De markengronden waren de grondgebieden die toebehoorden aan een aantal erven dat binnen de marke lag. De bezitters van die gezamenlijke grond bestuurden samen ook de marke. De markenvergaderingen (holtinks) vonden plaats onder leiding van een markenrichter. De notulen van die vergaderingen werden vastgelegd in het markenboek.

Het boek dat donderdag j.l. werd gepresenteerd bevat, naast de originele verslagen, een “vertaling” in modern, leesbaar Nederlands. Bepaalde thema’s, die vaak in het markenboek voorkomen, zijn uitgewerkt in kaders, zoals het poten van telgen, het maaien of steken van plaggen en allerlei belastingen. Daarnaast bevat het boek fraaie foto’s die de sfeer van de markentijd goed weergeven.
Bij deze klus, die ruim twee jaar heeft geduurd, hebben de “Vrienden van Agelo”veel hulp en steun gehad van Jan Wigger van het Historisch Centrum Overijssel en Jan Bossink.
Onder grote belangstelling vond afgelopen donderdag de presentatie plaats. Na het welkomstwoord door voorzitter Gerard Schutte, nam Theo Scholte Lubberink het woord. Hij gaf uitleg over de totstandkoming van het boek en de moeilijkheden die zij daarbij tegen kwamen. Fons Eijsink tenslotte, gaf een toelichting op enkele onderwerpen die veelvuldig in het markenboek aan bod komen.
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de huidige bewoners van de erven waar destijds de holtinks werden gehouden: erve Meenderink, erve Toenink, erve Garvelink, erve Bossink en de markenschool.
De belangstelling was overweldigend. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om het boek voor een “vriendenprijs“ aan te schaffen. Menigeen bleef nog gezellig zitten voor een praatje.
Bij kantoorboekhandel Jos Brummelhuis te Ootmarsum is het markenboek verkrijgbaar voor € 19,95.

Presentatie Markenboek van Agelo